لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت منا
 • خدمات مهندسی تهیه طرح جامع شبکه توزیع شهر تبریز بر پایه GIS

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 85-267   |   شرح خدمات: طراحی  |  سال انجام: 87-85
 • تهیـه تجهیزات، حمـل، نصـب و احـداث کامـل پستــها و کابل کشی شبکه تــوزیع فشار متوسط 20 کیلوولت

  تهیـه تجهیزات، حمـل، نصـب و احـداث کامـل پستــها و کابل کشی شبکه تــوزیع فشار متوسط 20 کیلوولت و روشنایی معابر در محدوده اراضی منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی

  کارفرما: سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی   |   شماره قراداد: 85/300/327   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 87-85
 • طرح نظارت بر جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه انتقال

  طرح نظارت بر جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی و توصیفی سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه انتقال و فوق توزیع در محدوده استان اردبیل (GIS)

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 86-205   |   شرح خدمات:  |  سال انجام: 87-86
 • برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی GIS آذربایجان

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 87-119   |   شرح خدمات: جمع آوری و پردازش اطلاعات  |  سال انجام: 89-87
 • برداشت اطلاعات مـکانی و تـوصیـفی در محـیـط GIS شبـکه انتـقال و فوق توزیع استـان گیـلان

  کارفرما: شركت برق منطقه ای گیلان   |   شماره قراداد: 28-87   |   شرح خدمات: جمع آوری و پردازش اطلاعات  |  سال انجام: 87
 • نظارت بر جمع آوری GIS شبکه انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای غرب (کردستان - کرمانشاه - ایلام)

  کارفرما: شركت برق منطقه ای غرب   |   شماره قراداد: 87/550138   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 87
 • خدمات مهندسی مطالعه شبكه فوق توزیع شهرستان تبریز

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 87-194   |   شرح خدمات: مطالعات  |  سال انجام: 87
 • مطالعات مکانیابی و مسیـر خـط پسـت 132 کیـلوولت مرحمت آباد

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 87-223   |   شرح خدمات:  |  سال انجام: 88
 • اجرای برنامه های عملیاتی مدیریت مصرف در صنایع بزرگ آذربایجان در سال 1388

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 88-110   |   شرح خدمات: مطالعات  |  سال انجام: 88
 • برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی GIS یزد

  کارفرما: شركت برق منطقه ای یزد   |   شماره قراداد: 88/131   |   شرح خدمات: جمع آوری و پردازش اطلاعات  |  سال انجام: 88
 • مطالعات قابلیت اطمینان و پایش پایایی شبكه آذربایجان

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 88-196   |   شرح خدمات: مطالعات  |  سال انجام: 88
 • اجرای برنامه های عملیاتی مدیریت مصرف در صنایع بزرگ آذربایجان در سال 1389

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 89-31   |   شرح خدمات: مطالعات  |  سال انجام: 89
 • خدمات مهندسی ممیزی كامل انرژی الكتریكی در كارخانه فولاد آذربایجان

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 89-86   |   شرح خدمات: مطالعات  |  سال انجام: 90-89
 • طراحی روشنایی معابر محوطه و نورپردازی طرح تبادل امام علی (ع) تبریز

  کارفرما: شهرداری تبریز   |   شماره قراداد: 16834/94   |   شرح خدمات: طراحی  |  سال انجام: 90
 • انجام مطالعات و بررسی تامین برق مورد نیاز شهرکها ونواحی صنعتی استان آذربایجانشرقی

  کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی   |   شماره قراداد:   |   شرح خدمات: مطالعات  |  سال انجام: 90
 • خدمات مهندسی مطالعات شبکه انتقال وفوق توزیع استان گیلان

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای گیلان   |   شماره قراداد: 11-27772   |   شرح خدمات: مطالعات  |  سال انجام: 90
 • خدمات مهندسی مطالعه شبكه انتقال شهرستان تبریز

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 90-10   |   شرح خدمات: مطالعات  |  سال انجام: 90
 • برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی شبكه توزیع در محیط GIS در استان بوشهر

  کارفرما: شركت توزیع برق استان بوشهر   |   شماره قراداد: 884551   |   شرح خدمات: جمع آوری و پردازش اطلاعات  |  سال انجام: 88
  1369-1395© تمامی حقوق مادی و معنوی پورتال برای شرکت منا محفوظ میباشد.
  Setak Total Web Solutions
  generated by: PGP™ | Hosted by: i-Host™
  نام
  نام خانوادگی
  ایـمیل

  ذخیره اطلاعات


   
   
   
  ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟