لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت منا
 • احداث خط و پست 132 کیلوولت سیمان آذرآبادگان

  کارفرما: شركت سیمان آذرآبادگان   |   شماره قراداد: ___   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 88-86
 • ارائه خدمات مهندسی احـداث خـط و پـست 63 کیـلوولـت خشـت و کنـار تـخـته

  کارفرما: شركت توسعه صنایع نفت و انرژی   |   شماره قراداد: 09KH/COSV-287ED   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 90-85
 • انجام خدمات مهندسی مربوط به طراحی خط دومداره برق اصلی ورودی مجتمع تراکتور سازی

  انجام خدمات مهندسی مربوط به طراحی خط دومداره برق اصلی ورودی مجتمع تراکتور سازی شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران

  کارفرما: شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران   |   شماره قراداد: 2137/4/300   |   شرح خدمات: طراحی  |  سال انجام: 93
 • خدمات مهندسی احداث خط 132 کیلوولت هوایی دومداره و کابلی سه مداره فیبر نوری زمینی پست مهاباد

  خدمات مهندسی احداث خط 132 کیلوولت هوایی دومداره و کابلی سه مداره فیبر نوری زمینی پست مهاباد 1 ( افزایش مبلغ 25% )

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 93 - 61   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 93
 • خدمات مهندسی خط و پست 33/230 كیلوولت فولاد ارومیه

  کارفرما: كارخانه فولاد ارومیه   |   شماره قراداد: 0692 - 88   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: ... - 88
 • خدمات مهندسی خط 230 كیلوولت شهرك شهید سلیمی (12 کیلومتر)

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 85/178   |   شرح خدمات:  |  سال انجام: 88-84
 • خدمات مهندسی مراحل 1 و 2 و 3 خط 132 كیلوولت كاغذ سازی به مراغه

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/403 , 200/414   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 84
 • خدمات مهندسی مراحل 1 و 2 و فاز یك مرحله 3 خط 230 كیلوولت دومـداره نیـروگاه ارومیه - پست بالانج

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/402   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 89-84
 • خدمات مهندسی خط 63 کیلوولت خرمدشت - تاکستان

  کارفرما: شركت برق منطقه ای زنجان   |   شماره قراداد: 85/127   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 87-85
 • خدمات مهندسی خط 132 کیلوولت تغذیه پست نمایشگاه تبریز

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 85/209   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 87-85
 • خدمات مهندسی خط 63 کیلوولت قیدار - زرین رود ( با شیلدOPGW )

  کارفرما: شركت برق منطقه ای زنجان   |   شماره قراداد: 85/188   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 87-85
 • خدمات مهندسی مربوط به مرحله سوم شامل نظارت كارگاهی بر عملیات اجرایی احداث تغییر مسیر خطوط انتقال

  خدمات مهندسی مربوط به مرحله سوم شامل نظارت كارگاهی بر عملیات اجرایی احداث تغییر مسیر خطوط انتقال نیروی 132 و 230 كیـلوولت شفا - ستارخان و شفا - نیروگاه ( كنار گذر شمالی تبریز )

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/418   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 87-85
 • خدمات مهندسی مـراحـل 1 و 2 و 3 خـط 230 كیـلوولـت دومـداره پـرند - شمس آباد (30 کیلومتر)

  کارفرما: شركت برق منطقه ای تهران   |   شماره قراداد: 39-85   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 89-85
 • خدمات مهندسی - طراحی، نظارت كارگاهی و نظارت بر عملیات فونداسیون، نصب برج و سیم كشی

  خدمات مهندسی - طراحی، نظارت كارگاهی و نظارت بر عملیات فونداسیون، نصب برج و سیم كشی احداث خط 63 كیلوولت سقز 1 - سقز 2

  کارفرما: شركت برق منطقه ای غرب   |   شماره قراداد: 851850196 و 851850191 و 488154 و 489112   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 89-85
 • اصلاح خطوط 400، 230 و 132 كیلوولت در منطقه قره تپه

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 85-236   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 85
 • خدمات مهندسی خط 132 کیلوولت پیرانشهر – اشنویه و خط 132 كیلوولت تغذیه پست محمدیار

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 86-214   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 85
 • خدمات مهندسی مراحل 1 و 2 و 3 واریانت خطوط 230 و 132 كیلوولت پشت پادگان قوشچی

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 153/85   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 85
 • خدمات مهندسی مراحل 1 و 2 و 3 خط 230 كیلوولت دومداره تغذیه فولاد ارومیـه

  کارفرما: شركت فولاد ارومیه   |   شماره قراداد: 85424   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 85
 • خدمات مهندسی خط 132 کیلوولت سیلوانا - اشنویه

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 86-191   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 86
 • خدمات مهندسی مرحله 3 احداث خط 400 کیلوولت خوی - جلفا

  کارفرما: سازمان توسعه برق ایران   |   شماره قراداد:   |   شرح خدمات: نظارت  |  سال انجام: 89-88
 • ارائه خدمات مهندسی مراحل 1 و 2 و 3 خط 400 کیلوولت تکمداره 3 باندل نیروگاه خوی - نیروگاه ارومیه

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 86-162   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 90-86
 • خدمات مهندسی مرحله دوم و سوم خط 230 کیلوولت دومداره واریانت کن در تقاطع آزادگان (5 کیلومتر)

  کارفرما: شركت برق منطقه ای تهران   |   شماره قراداد: 76-87   |   شرح خدمات: طراحی  |  سال انجام: 88-87
 • پروژه تـحقـیقـاتـی استـفاده از هـادی های پـرظرفیت در شبكه انتقال آذربایجان

  کارفرما: معاونت بهره برداری آذربایجان   |   شماره قراداد: 88-169   |   شرح خدمات: مطالعات  |  سال انجام: 89-88
 • خدمات مهندسی و ارائه طرح تعویض هادیهای خط 132 كیلوولت سردرود – امامیه با هادیهای پرظرفیت

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 90- 21   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 90
 • ارائه خدمات مهندسی مراحل 1 و 2 و 3 خط 63 و 20 کیلوولت خشت و کنار تخته

  کارفرما: شركت توسعه صنایع نفت و انرژی   |   شماره قراداد: ED287-KH/COSV09   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 90-85
 • ارائه خدمات مهندسی مربوط به طراحی شیلد پیک و ارائه جدول سیم کشی گارد خط 63 کیلوولت میانه – خلخال

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 87-226   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 88
 • خدمات مهندسی - طراحی اتصالات خط 63 كیلوولت پست 230 كیلوولت بیجار و واریانت

  خدمات مهندسی - طراحی اتصالات خط 63 كیلوولت پست 230 كیلوولت بیجار و واریانت خط 63  كیلوولت سیمان بیجار و نظارت بر عملیات اجرایی اتصالات پست 230 كیلوولت بیجار

  کارفرما: شركت برق منطقه ای غرب   |   شماره قراداد: 489117 و 488058   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 89-88
 • خدمات مهندسی خطوط 230/132 كیلوولت چهارمداره شوراكند - گلمانخانه

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 89-110   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 89
 • خدمات مهندسی فاز الف و ب مرحله سوم اصلاح خط 132 كیلوولت سلماس - خامنه

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 139-89   |   شرح خدمات:  |  سال انجام: 90-89
 • خدمات مهندسی مراحل 1 و 2 و 3 خط 132 كیلوولت دومداره تغذیه پست عالم آرا

  کارفرما: شركت عالم آرا   |   شماره قراداد: 6098-54-12   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 85
  1369-1395© تمامی حقوق مادی و معنوی پورتال برای شرکت منا محفوظ میباشد.
  Setak Total Web Solutions
  generated by: PGP™ | Hosted by: i-Host™
  نام
  نام خانوادگی
  ایـمیل

  ذخیره اطلاعات


   
   
   
  ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟