لیست پروژه های انجام شده توسط شرکت منا
 • خدمات مهندسی احداث تونل کابلی 230 کیلوولت از پست GIS مرکزی تبریز به خط هوایی شفا - نیروگاه

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 94 - 73   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: ... - 94
 • احداث پست 20/63 کیلوولت بخش آبش احمد

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 88-14   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: ... - 88
 • احداث پست 230 كیلوولت سلیمی

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/370   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: ... - 83
 • احداث پست 230 كیلوولت سهند

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/369   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 88-83
 • احداث پست 63 كیلوولت كوثر

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/390   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 86-84
 • احداث پست های 132 كیلوولت نمایشگاه - سعید آباد

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/358   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 88-83
 • احداث پست های 63 كیلوولت اجیرلو و كاغذ كنان

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/359   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 87-83
 • احداث پستهای 400 کیلوولت نیروگاه BOT هریس و 20/132 کیلوولت محمدیار

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 87-99   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 90-87
 • احداث خط و پست 132 کیلوولت سیمان آذرآبادگان

  کارفرما: شركت سیمان آذرآبادگان   |   شماره قراداد: ___   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 88-86
 • ارائه خدمات مهندسی احـداث خـط و پـست 63 کیـلوولـت خشـت و کنـار تـخـته

  کارفرما: شركت توسعه صنایع نفت و انرژی   |   شماره قراداد: 09KH/COSV-287ED   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 90-85
 • ارائه خدمات مهندسی بـررسی امکان توسعه پست جلفا به پست 230 کیلوولت

  ارائه خدمات مهندسی بـررسی امکان توسعه پست جلفا به پست 230 کیلوولت و بررسی منطقه وتعیین محل های جایگزین جهت احداث پست 230 کیـلوولت جلفا

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/383   |   شرح خدمات: مطالعات  |  سال انجام: 84
 • اصلاح بی خط 154 کیلوولت خوی- تـرکیه بـه بی 230 کیـلوولت درنیـروگاه خوی

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 87-95   |   شرح خدمات: طراحی  |  سال انجام: 87
 • تست و عیب یابی مدارات پست شفا

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/373   |   شرح خدمات: طراحی  |  سال انجام: 85-83
 • توسعه بخش 20/132 کیلوولت پست 230 شفا

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 88-13   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 90-88
 • توسعه بخش 230/400 کیلوولت در نیروگاه خوی و توسعه یک بی خط در پست 400 کیلوولت نیروگاه تبریز

  کارفرما: سازمان توسعه برق ایران   |   شماره قراداد: 134-1-231-87   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: ... - 87
 • توسعه پست 20/132 كیلوولت ائل گلی

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 88-62   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 89-88
 • توسعه پست 20/132 كیلوولت سردشت

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/382   |   شرح خدمات: طراحی  |  سال انجام: ... - 84
 • توسعه پست های132 کیلوولت سیلوانا - اشنویه - پیرانشهر - شاهین دژ

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 87-183   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: ... - 87
 • توسعه دو بی خط 132 كیلوولت در پست ارومیه 230 و احداث پست 132 كیلوولت راژان

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/360   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 86-83
 • توسعه دو بی خط 230 كیلوولت در پست سردرود

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/347   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 87-83
 • توسعه دو بـی خـط 63 كیلوولـت و یـك بـی تـرانـس در پسـت تیكمه داش

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/357   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 86-83
 • توسعه کلید خانه های 20 کیلوولت پستهای روشنایی و گلستان

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 86-110   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 87-86
 • توسعه یك بی ترانس در پست انهر

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/382   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: ... - 84
 • تهیه تابلوهای حفاظت دیجیتالی خطوط انتقال در پستهای 400 و 230 کیلوولت آذربایجان

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 86-137   |   شرح خدمات: طراحی  |  سال انجام: ... - 86
 • تهیه نقشه های دیسپاچینگ پستهای خسروشهر، اهر و تیکمه داش

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 200/406   |   شرح خدمات: طراحی  |  سال انجام: 87-84
 • تهیه نقشه های شماتیك پستهای آذربایجانغربی

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 89-87   |   شرح خدمات: تهیه نقشه شماتیک  |  سال انجام: 90-89
 • خدمات مشاوره احداث پست نیروگاهی 400 كیلوولت هرمزگان و توسعه پست 400 کیلوولت گنو

  کارفرما: شرکت برق منطقه ای هرمزگان   |   شماره قراداد: 120-90   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: ...-90
 • خدمات مهندسی احداث پست 20/132 كیلوولت دانشگاه سهند

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 90-46   |   شرح خدمات: تهیه نقشه شماتیک  |  سال انجام: ...-90
 • خدمات مهندسی احداث پست 20/132/230 كیلوولت GIS مركزی تبریز

  کارفرما: شركت برق منطقه ای آذربایجان   |   شماره قراداد: 91- 117   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت | تهیه نقشه شماتیک  |  سال انجام: 91
 • خدمات مهندسی احداث پست 20/63 کیلوولت درگهان 2

  کارفرما: شركت برق منطقه ای هرمزگان   |   شماره قراداد: 121 - 94   |   شرح خدمات: طراحی | نظارت  |  سال انجام: 95-94
  1369-1395© تمامی حقوق مادی و معنوی پورتال برای شرکت منا محفوظ میباشد.
  Setak Total Web Solutions
  generated by: PGP™ | Hosted by: i-Host™
  نام
  نام خانوادگی
  ایـمیل

  ذخیره اطلاعات


   
   
   
  ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟