fa-IR   English (United States)
 
امور توزیع

در شبکه انرژی الکتریکی ، بخش توزیع آخرین شبکه ای می باشد که توسط آن انرژی الکتریکی در دسترس مصرف کنندگان و مشترکین قرار می گیرد . شبکه توزیع بلحاظ ماهیت آن که با تک تک مشترکین در ارتباط می باشد وسیعترین شبکه الکتریکی هر کشوری را تشکیل می دهد.
در اغلب کشورها ازجمله در کشور ما ، شبکه توزیع به دو بخش شبکه فشار متوسط (عموماّ با سطح ولتاژ 20کیلوولت و در بعضی موارد33 کیلوولت) و شبکه فشار ضعیف (با سطح ولتاژ  400 ولت سه فاز و 220 ولت تکفاز) تقسیم می شود.

امور توزیع شرکت منا از سال 71 فعالیت خود را آغاز نموده و در هر دو زمینه طراحی و نظارت شبکه های توزیع ، خدمات مهندسی خود را ارائه می نماید.
شركت منا با هدف گسترش فعاليتهاي مهندسي خود در زمينه هاي مختلف، همواره درصدد دست يافتن به منابع جديد در سراسر كشور بوده و در اين راستا سياست گذاري هاي انجام شده در جهت بسط و گسترش محدوده فعاليتي خود، در مناطق متعددي از كشور از جمله استان های آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی، اردبیل، زنجان، قزوین ، تهران، گیلان، فارس و بوشهر قراردادهايي را منعقد و دفاتري در آنها تجهيز نموده است كه اين دفاتر بصورت واحدهايي از طريق ستاد مركزي شركت كه در تبريز واقع است، هدايت ميگردند.
حجم پروژه های انجام یافته در این امور از سال 71 تاکنون به تعداد حدود 300 قرارداد و جمع مبلغ قراردادی حدود دویست میلیارد ریال می باشد.

این فعالیت ها در بخش طراحی ، شبکه های برق رسانی فشار متوسط و فشار ضعیف و شبکه های روشنایی معابر شهرکها و مجتمع های مسکونی ، صنعتی ، تجاری ، خدماتی ، اداری و در سطح شهرها و روستاها و همچنین طرح جامع شبکه های توزیع برق و طرح های کاهش تلفات بر پایه GIS و مکانیزاسیون و اتوماسیون آنها را نیز در بر می گیرد.

طرح های جامع برقرسانی و طرح های کاهش تلفات شبکه توزیع برق:
طرح های جامع برقرسانی و طرح های کاهش تلفات شبکه توزیع برق یکی از عمده ترین شاخه های فعالیت شرکت در امور توزیع می باشد که دقیقا بر اساس نیازها و شرح خدمات شرکت محترم توانیر در برخی مناطق کشور از جمله شهرهای انزلی ، پیرانشهر، پارس آباد، مرند و بناب و بخشی از تبریز در چند سال اخیر با موفقیت به انجام رسیده و یا در حال انجام می باشد.

نظارت شبکه های توزیع برق:
در زمینه نظارت نیز خدمات مهندسی معطوف به نظارت فنی و مالی بر حسن اجرای پروژه های توسعه و احداث ، اصلاح و ساماندهی ، کاهش تلفات ، روشنایی معابر و برقرسانی روستایی و قراردادهای بهره برداری و خدمات مشترکین می باشد.

اتوماسیون شبکه های توزیع:
امور توزیع شرکت منا با استفاده از تجربیات و پتانسیل نیروهای متخصص و با تجربه خود و همچنین دانش و تخصص متخصصین و پژوهشگران متبحر موجود در سطوح دانشگاهها و پژوهشگاههای مختلف کشور ، فضایی علمی کاربردی برای طراحی و مشاوره در اجرای پروژه های اتوماسیون توزیع فراهم آورده است که با توجه به نیازهای روز افزون صنعت برق کشور در این شاخه از توزیع که براستی در سالیان گذشته مورد بی توجهی قرار گرفته، می تواند ابزاری هرچند کوچک اما کارآمد در اختیار اهل فن در جهت شکوفایی هرچه بیشتر صنعت برق کشور قرار گیرد .

نرم افزارهای تخصصی مورد استفاده در امور توزیع:

 • DIgSILENT
 • CYME
 • GIS
 • MATLAB
 • VB
 • AUTOCAD
 • PDLD

خدمات امور توزیع :

 • ارائه خدمات مهندسی در زمینه طرحهای جامع شبکه های توزیع
 • ارائه خدمات مهندسی در زمینه طرحهای مكانیزاسیون شبکه های توزیع
 • ارائه خدمات مهندسی در زمینه طرحهای اتوماسیون و دیسپاچینگ شبکه های توزیع
 • طراحی پستها و شبكه های توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف در شهرها و شهركهای مسكونی، تجاری، صنعتی و ...
 • طراحی شبكه های روشنایی معابر
 • طراحی فیدرهای فشار متوسط خروجی از پستهای فوق توزیع
 • نظارت فنی و مالی بر حسن اجرای پروژه های سرمایه ای توزیع اعم از توسعه و احداث، اصلاح و ساماندهی، نیرو رسانی، شبكه های روشنایی معابر، برقرسانی روستایی، ایجاد قدرت مانور، طرحهای كاهش تلفات و پروژه های استانی و ملی 
 • نظارت بر عملیات بهره برداری بهینه از شبكه های توزیع
 • نظارت بر فعالیت های خدمات مشتركین
 • برداشت اطلاعات و تهیه طرحهای كاهش تلفات و ساماندهی
 • بازرسی و نظارت بر عملیات ساخت و تست های لازم بر روی تجهیزات مربوط به شبکه های توزیع نیرو و مطابقت آنها با مشخصات فنی و استانداردها
 • تهیه اسناد مناقصه جهت انتخاب پیمانکار و تهیه قراردادها
لیست پروژه های امور توزیع
 • عملیات مشاوره و نظارت طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در محدوده امور توزیع برق منطقه 3 شیراز
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق شيراز | سال انجام: 95
 • نظارت بر اجرای فعالیت های بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ | سال انجام: 95
 • نظارت بر انجام عملیات های کاهش تلفات غیر فنی در محدوده عملکرد شرکت توزیع نیروی برق شیراز
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق شيراز | سال انجام: 96-95
 • نظارت بر انجام عملیات بازرسی و جلوگیری از سوء استفاده از شبکه های برق توزیع شیراز
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق شيراز | سال انجام: 95
 • تهیه طرح، بررسی اقتصادی طرحها و انجام خدمات مهندسی در محدوده امورهفتگانه برق شیراز و صدرا
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق شيراز | سال انجام: 96-95
 • خدمات مهندسی مشاور جهت نظارت بر پروژه های سرمایه ای و خدمات مکانیزاسیون شبکه کرج
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان البرز | سال انجام: 96-95
 • نظارت بر طرح تبدیل شبکه به کابل خود نگهدار در محدوده امور توزیع برق منطقه دو شیراز
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق شيراز | سال انجام: 95
 • نظارت بر طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خود نگهدار و طراحی و نظارت بر تبدیل 11 به 20 ایستگاه همت و قرآن
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق شيراز | سال انجام: 95
 • محاسبات روشنایی، طرح پلان پیکتاژ، ارائه طرح و مشخصات فنی المان های بکار رفته در طرح روشنایی معابر
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق شيراز | سال انجام: 95
 • انجام مطالعات طرح جامع کاهش تلفات بر پایه سیستم GIS امور برق ستارخان
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تبریز | سال انجام: 95-94
 • نظارت کیفی بر قراردادهای خرید کابل خودنگهدار، خازن، کیوسک و چراغ روشنایی
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ | سال انجام: 95-94
 • نظارت فنی و مالی بر اجرای پروژه های سرمایه ای، استانی و ملی در محدوده شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تبريز | سال انجام: 95-94
 • نظارت کیفی بر قرارداد خرید کابل خودنگهدار از شرکت سیم و کابل یزد
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ | سال انجام: 94
 • مطالعات طرح جامع برق رساني بر پايه سيستم GIS شهرستان بناب
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانشرقی | سال انجام: 95-94
 • خدمات مهندسی مشاوره طراحی شبکه های توزیع برق در سطح عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تبریز
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تبريز | سال انجام: 95-94
 • نظارت بر اجرای فعالیت های بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ | سال انجام: 95-94
 • تهیه طرح، بررسی اقتصادی طرحها و انجام خدمات مهندسی در محدوده امورهای توزیع برق مناطق هشتگانه شیراز
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق شيراز | سال انجام: 95-94
 • انجام عملیات برداشت اطلاعات شبکه فشار ضعیف و مشترکین در منطقه برق غرب کرج
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق استان البرز | سال انجام: 94
 • برداشت اطلاعات و نظارت بر اجراي طرح کاهش تلفات با تبديل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار در محدوده امورها
  کارفرما: شرکت توزیع نیروی برق شيراز | سال انجام: 94-93
 • طراحی خط دومداره برق اصلی ورودی مجتمع تراکتور سازی شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران
  کارفرما: شرکت خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران | سال انجام: 93
  • 1369-1395© تمامی حقوق مادی و معنوی پورتال برای شرکت منا محفوظ میباشد.
   Setak Total Web Solutions
   generated by: PGP™ | Hosted by: i-Host™
   نام
   نام خانوادگی
   ایـمیل

   ذخیره اطلاعات


    
    
    
   ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟